Technologie

Jak usuwać zanieczyszczenia mikrobiologiczne z wody dla przemysłu spożywczego?

Branża spożywcza rządzi się bardzo restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi wody używanej do produkcji, ponieważ jest to podstawa otrzymania towarów pozbawionych substancji szkodliwych dla człowieka. Co ważne, wodę tę można otrzymywać z oczyszczalni przedsiębiorstwa, jednak musi ona spełniać określone, wysokie wymagania.

Co mogą powodować zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody?

Wszelkie skażenia mikrobiologiczne są dla człowieka niebezpieczne. Każde poważne przedsiębiorstwo traktuje je więc wyjątkowo poważnie. W rezultacie wprowadzenia na rynek produktu skażonego przedsiębiorstwo będzie musiało liczyć się z koniecznością wycofanie produktu, a ponadto z wypłatą odszkodowań osobom, które zatruły się produktem. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne są realnym zagrożenie zdrowia, ponieważ szkodliwe bakterie świetnie poradzą sobie z przetrwaniem w wyprodukowanym napoju, aby później w prosty sposób dostać się do organizmu konsumenta.

Jakie cechy musi mieć woda używana w branży spożywczej?

Woda używana do produkcji napojów bezpośrednio wpływa na ich smak, na wygląd, trwałość i oczywiście na jakość. Dlatego właśnie tak istotne, by woda produkcyjna w branży spożywczej miała powtarzalne, konkretne cechy, dzięki którym możliwe jest otrzymywanie produktów o równie konkretnych cechach. Przede wszystkim woda ta musi być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, w tym mikrobiologicznych. Ponadto nie zaleca się stosowania wody twardej, która ma zwykle zbyt wysokie stężenie soli magnezowych oraz soli wapnia. Zbyt duża zawartość takich składników bardzo negatywnie wpływa na produkcję napojów bez zawartości alkoholu, ponieważ zaburza ich stabilność mikrobiologiczną. Kolejna istotna kwestia to brak chloru, który należy usuwać przy pomocy odpowiedniego sprzętu. To ważne, ponieważ pozbywanie się chloru obniża możliwości dezynfekujące.

Jakich systemów używa się do oczyszczania wody w przemyśle spożywczym?

Jedną ze skuteczniejszych technologii używanych do uzdatniania wody do napojów jest PurBev. Polega na higienicznym oczyszczaniu wody, które pozwala na skuteczne pozbycie się z niej zagrożeń mikrobiologicznych. Dzięki zastosowanym procesom i nowoczesnym narzędziom, możliwe jest otrzymanie wysokiej jakości wody. Najważniejsze cechy technologii to:

  • długie cykle czyszczenia i konserwacji sprzętu,
  • niskie zapotrzebowanie na środki czystości,
  • niski koszt eksploatacji systemu.

Stały monitoring, zapobieganie zewnętrznym zanieczyszczeniom oraz minimalizacja ryzyka wtórnego skażenia pozwalają na otrzymywanie wody idealnej do przemysłu spożywczego.

Stosowanie procesów oczyszczania wody, które pozwalają na uzyskanie produktu bezpiecznego, czystego i takiego, który może być w równie bezpieczny sposób przetworzony w towary spożywcze, jest kluczowe. Zagrożenia mikrobiologiczne są zbyt poważne, by je bagatelizować. Ponadto ignorowanie ich może doprowadzić do otrzymania wysokich kar.

Dodaj komentarz