Technologie

Dłutowanie i frezowanie – dawniej i dziś

Obecnie wykorzystywana do obróbki szerokiej gamy przedmiotów metalowych o skomplikowanych konstrukcjach, frezarka ma bardzo ciekawą historię. Frezarki, niegdyś w 100% mechaniczne, korzystały z postępu technologicznego ostatnich dziesięcioleci i stały się bardziej precyzyjne, szybsze i bardziej wszechstronne niż kiedykolwiek w cięciu metali i stopów. Narzędzia do dłutowania rowków wpustowych są tego idealnym przykładem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – czytaj dalej i poznaj w szczegółach historię frezarki i  jej ewolucję na przestrzeni czasu.

Pierwszą frezarkę w historii zawdzięczamy Eli Whitney

Jak wiele wynalazków, pierwsza frezarka została zaprojektowana w okresie konfliktu zbrojnego. W 1789 r. rząd USA poprosił wynalazcę z Connecticut Eli Whitneya o wyprodukowanie dużej ilości broni palnej, ponieważ wojna z Francją była nieuchronna.

Whitney rozpoczął więc pracę nad swoim projektem i opracował nowy model produkcji oparty na produkcji podobnych części karabinu, które można było wymieniać między różnymi broniami. Wszystkie szczegóły projektowe zostały zebrane w rodzaj diagramu, który trzeba było śledzić w procesie produkcji części. Ówczesne narzędzia do dłutowania kanałków były jednak nie tak łatwe do osiągnięcia. Aby wdrożyć swoją strategię, Whitney potrzebował maszyny zdolnej do dokładnego cięcia metali według wzoru. Konsekwentnie opracował pierwszą ręczną frezarkę w 1818 roku.

Przed frezarką maszynista używał głównie pilników jako narzędzi, a to wymagało wysoko wykwalifikowanego pracownika. Frezarka umożliwiła teraz mniej wykwalifikowanemu robotnikowi produkcję wysokiej jakości części.

Półtora wieku później – pojawienie się frezarek CNC

Podobnie jak w przypadku pierwszej frezarki w historii, czy też tego, jak wyglądały pierwsze noże do dłutowania rowków wpustowych – pierwsza frezarka sterowana CNC została opracowana przez wynalazcę z Ameryki Północnej. W latach czterdziestych John T. Parsons opracował precyzyjny system obróbki oparty na wykorzystaniu danych w systemie referencyjnym do określenia konturów powierzchni śrub helikoptera. Ta metoda wytwarzania okazała się skuteczna i dziś komputerowe sterowanie numeryczne jest szeroko stosowane w przemyśle obrabiarek. Frezarki obwiedniowe CNC – zalety i przyszłość frezowania obwiedniowego zobaczymy co będzie dalej, zdecydowanie warto śledzić ten temat.

Dodaj komentarz